Kontakt oss

Ønsker du å ta kontakt med oss?

Alta Normisjon
Besøksadresse:
Bakkeveien 5a, 9511 Alta

Postadresse:
Pb 1280, 9505 Alta
E-postadresse
altanormisjon@gmail.com

Styret
Britt Klevberg (leder)
948 11 441
britt.klevberg@hotmail.com

Elizabeth Roseveare (nestleder)
416 21 312
elizabeth@rosevare.net

Øivind Granerud
97086745
oivind.granerud@uit.no

Kristine Daniloff
416 73 618
kskoloun@online.no

Ommund Hegghiem (sekretær)
959 64 930
ommund@trollnet.no

Kontonummer
til Alta Normisjon er 4901 60 31797

Ris og Ros
Vi ønsker svært gjerne tilbakemelding på hjemmesiden. Send en e-post til altanormisjon@gmail.com